Tin hoạt động

01-04-2022

BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG HỆ XỬ LÝ NƯỚC SẠCH TRẠI HEO BÌNH THUẬN 1 - BAF- CS:500M3.NGÀY

Quý I năm 2022 Công ty Green đã đã hoàn thành lắp đặt, vận hành bàn giao và đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý nước sạch trại heo Bình Thuận 1 do Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam làm chủ đầu tư với công suất xử lý 500m3/ngày. Nguồn nước đầu vào Hệ xử lý nước sạch lấy từ nguồn nước mưa dự trữ và nguồn nước từ giếng khoan, nước sạch sau xử lý đạt QCVN 02:2009/BYT.

01-03-2019

Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình: HTXLNT Trang trại chăn nuôi Anh Khải Ký-CS 1000m3

Tháng 01/2019, Công ty TNHH ĐTXD và CNMT Green chính thức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình: "Hệ thống XLNT Trang trại thuộc Chi nhánh Công ty CP TP Anh Khải Ký-Trang trại chăn nuôi Bà Rịa-Vũng Tàu, công suất 1000m3/ngày.đêm"